Tytuł Najlepszego Absolwenta Gimnazjum nr 11
Dodane przez Lilka dnia 14-02-2010 18:45:54
1) Tytuł Najlepszego Absolwenta Gimnazjum nr 11 może otrzymać uczeń, który uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, uzyskał świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem.

2) Tytuł Najlepszego Absolwenta otrzymuje uczeń:

a) uzyskał świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
b) uzyskał najwyższą ilość punktów obliczonych jako sumę następujących:
* punkty za wszystkie oceny końcowe obliczone zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów do klas I szkół publicznych ponadgimnazjalnych na dany rok szkolny, podanymi przez Śląskiego Kuratora Oświaty
* tytuł laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym - 10 pkt
* tytuł finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym - 5 pkt
* sukces w konkursie na szczeblu powiatowym (najwyżej dwa konkursy):
I miejsce - 6 pkt
II miejsce - 5 pkt
III miejsce - 4 pkt.
wyróżnienie - 2 pkt
* najwyższy wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego w danej części - 10 pkt
* zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymagane zaświadczenie) - 2 pkt