Program eTwinning
Dodane przez Lilka dnia 04-12-2009 21:23:57
Program eTwinning - Europejska współpraca szkół

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie
za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
w szkołach europejskich.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami.
Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.


eTwinning pomaga uczniom nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości.
Mają szansę odkrywać wspólne uniwersalne wartości w kontekście szerszym niż lokalny.
Poszukiwanie tych wartości jest charakterystyczne dla okresu dojrzewania w latach szkolnych.
Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania.
Uczą się także odróżniać zachowania, które są akceptowane w innej kulturze, chociaż w ich własnej mogą wydawać się dziwne od zachowań,
które nie są akceptowalne w żadnej kulturze.
Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur.
Pozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami oraz mają swoje własne zwyczaje budzi ciekawość i pomaga ograniczyć pojęcie obcości i osobliwości.
Młodzi ludzie stają się „obywatelami świata”.
Korzyści z wczesnych doświadczeń interkulturowych wydają się wpływać na postawę odpowiedzialności demokratycznej przyszłych obywateli,
na naturalną akceptację różnorodności kulturowej, której budowanie jest szczególnie ważne dla dzieci z regionów i krajów jednojęzycznych.
Warto zauważyć, że wartości kultury ludzkiej wyrażone w językach innych niż ojczysty są podzielane i osiągane za pośrednictwem Internetu,
który jest dostępny wszędzie.

eTwinning bazuje na technice – sieci Internet – jako głównym środku komunikacji.
Jego użycie urozmaicone, od bardzo prostych programów, takich jak poczta elektroniczna lub pogwarki-czaty do bardziej zaawansowanych,
takich jak Systemy Zarządzania Nauką albo cyfrowe prezentacje dźwiękowe lub wideo.
Technika na każdym poziomie musi służyć celowi jej zastosowania:
jest używana jako narzędzie w edukacji, ma przysłużyć się do osobistego i społecznego rozwoju uczniów.
Dzieci nabywają sprawności technicznych tworząc strony internetowe oraz pliki dźwiękowe i wideo używane na przykład w prezentacjach PowerPoint.
Z jednej strony uczniowie mogą docenić potencjał techniki jako środka komunikacji i źródła informacji.
Z drugiej strony uczą się brać odpowiedzialność za swoje dzieła publikowane w sieci.
Zauważyć za informacje, które wysyłają bezpośrednio w tekstach, które piszą i pośrednio poprzez sposób i styl współpracy.
Wczesne doświadczenia w korzystaniu z Internetu w nauce mogą sprzyjać uczestnictwu przez całe życie w kursach na odległość dostępnych na całym świecie.ROK SZKOLNY 2014/ 2015


Projekt partnerski Hit the road!

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt:
– Jolanta Kopanicka, Bogumiła Kułakowska Częstochowa, Polska,
– Radka Klasnova, Zatec, Czechy
– Maria Mavi, Ateny, Grecja


Czas realizacji projektu: 7 miesięcy

Język: angielski

Wiek: 13 - 14 lat

Liczba uczniów: 18 (8 uczniów klasy 2a, 8 uczniów klasy 1a, 2 uczniów klasy 2b)

Komunikatory: Skype, Facebook, Twinspace

Opis: Współpraca uczniów polskiej szkoły z innymi uczniami szkół europejskich będzie przebiegała w języku angielskim. W pierwszej części projektu uczniowie napiszą listy, w których opiszą siebie, swoje zainteresowania, rodzinę, wygląd itp.

Następnie uczniowie:
– przygotują audioprezentację wirtualnej podróży po swoich krajach,
– opracują ankietę na temat podróżowania i przeprowadzą ja wśród uczniów,
– wykonają inne zadania, które w znacznym stopniu wzbogacą ich słownictwo związane z turystyką i podróżowaniem.

Cele:
– pogłębienie kompetencji językowych uczniów (uczniowie udoskonalą sprawność pisania, czytania, słuchania i mówienia);
– podniesienie sprawności korzystania przez nich z technologii informacyjnej,
– poszerzenie też swojej wiedzy geograficznej, historycznej i kulturowej krajów biorących udział w projekcie;
– promocja Polski, regionu i szkoły na arenie międzynarodowej.Projekt edukacyjny „Multi-Kulti-Theater”

Projekt realizowany jest w klasach drugich wraz ze szkołą partnerską w Grecji – Model Experimentales Gymnasium der Universität Mazedonia w Salonikach.

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt:
mgr Anna Zenkiewicz
mgr Małgorzata Czech


Czas trwania projektu: wrzesień 2014 – maj 2015
Wiek: 14- 15 lat

Cele projektu:
• Zmotywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w oparciu o zabawę
• Uzyskanie doświadczenia w pracy projektowej z rówieśnikami oraz innym nauczycielem koordynującym
• Kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji
• Szukanie podobieństw i różnic między krajami partnerskimi oraz niemieckojęzycznymi
• Poznanie nowych narzędzi TIK i ich skuteczne wykorzystanie
• Rozwój kreatywności i umiejętność pracy w grupie
• Wymiana doświadczeń i metod pracy przez nauczycieli
• Integracja z innymi przedmiotami szkolnymi: muzyka, literatura, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, wychowanie fizyczne, etyka.
Narzędzia TIK: Power Point, Movie Maker, Prezi, Glogster, Skype, Gimp, Twinspace, Youtube.
Grupa projektowa zamierza rozwijać swoje umiejętności językowe min. inscenizując scenki, dialogi i wiersze w języku niemieckim. Praca z kamerą pozwoli także uczestnikom na wykreowanie własnej osobowości scenicznej, odkrycie nowych talentów związanych ze sceną i autoprezentacją.ROK SZKOLNY 2012/2013


"EU-RAD" czyli europejski rower rezlizowany wraz ze zkołami partnerskimi w Grecji i Rumunii zainspirowany został ogłoszoną w bieżącym roku ideą "Europejskiego Roku Obywateli". Łącząc zainteresowania uczniów ekologią, nauką języka niemieckiego i otwarciem się na Europę wraz z zaprzyjaźnioną szkołą partnerską w Grecji postanowiliśmy wypracować formułę projektu łączącą wszystkie te elementy.

Nasz projekt jest wirtualną wycieczką rowerową, podczas której nasi uczniowie poznają nawzajem własne kraje, okolice, faunę i florę oraz problemy związane z środowiskiem naturalnym. Namawiamy przy tym innych uczniów, aby nastawili się na zdrowy tryb życia jeżdżąc na rowerze, spędzając czas wolny na świeżym powietrzu oraz zwracając uwagę na oszczędzanie światła i wody. Posługujemy się przy tym samym obrazem (zdjęcia, plakaty, prezentacje PPT) oraz także dźwiękiem (tworząc filmiki reklamowe dotyczące zalet poruszania się na rowerze ).

EU-RAD to projekt interdyscyplinarny łączący elementy biologii, geografii, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki oraz języka niemieckiego jako środka komunikacji. Grupa projektowa liczy 10 uczniów z klas drugich, spotkania odbywając się raz w tygodniu.ROK SZKOLNY 2010/2011


Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym realizuje pod opieką p. mgr Małgorzaty Czech następujące projekty eTwinning w ramach zajęć z języka niemieckiego:


1. Horizonte – projekt bilateralny ze szkołą Osnovna šola Toneta Okrogarja w Zagorje (Słowenia).


Uczniowie klasy 2b będą poznawali swoich równieśników za pomocą najnowszych technologii informacyjnych (komputer, internet, videokonferencja, prezentacja PPT...). Realizowany w trakcie trwania projektu materiał będzie stanowić uzupełnienie i poszerzenie zajęć prowadzonych metoda tradycyjną.
http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/label/etw_certificate_34225_en.pdf2. 26. September, Europäischer Tag der Sprachen

projekt multilateralny z partnerami pochodzącymi z Grecji, Estonii, Polski, Francji, Danii, Włoch, Niemiec, Chorwacji, Rumunii, Finlandii i Bułgarii. Celem projektu jest poznanie różnych języków obcych, zainteresowanie partnerów językiem ojczystych, znalezienie różnic i podobieństw między językami europejskimi. Uczniowie obchodzą wspólnie Dzień Języków Europejskich w swoich szkołach, dekorując wybrane klasy plakatami tematycznymi. Wyniki pracy zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.
http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/label/etw_certificate_30857_en.pdf


3. Schritt für Schritt
projekt bilateralny ze szkołą Ady Endre Általános Iskola w Budapeszcie na Węgrzech.


Dziewczęta z klasy 1a poznają swoich równieśników za pomocą najnowszych technologii informacyjnych (komputer, internet, videokonferencja, prezentacja PPT...). Realizowany w trakcie trwania projektu materiał będzie stanowić uzupełnienie i poszerzenie zajęć prowadzonych metoda tradycyjną. Opracowywanymi zagadnieniami są przy tym: ja i moja rodzina, moje zwierzątko, szkoła, hobby i spędzanie czasu wolnego. Ponadto planujemy z węgierską szkołą dalszą współpracę w ramach projektu Comenius.
W listopadzie 2010 odbyła się wizyta przygotowawcza do programu partnerskiego Comenius w trakcie której pani Czech miała możliwość poznania naszych partnerów.

4. Wir und die Mode – projekt bilateralny ze szkołą Osnovna šola Toneta Okrogarja w Zagorje (Słowenia).


Uczniowie klas trzecich w ramach koła języka niemieckiego zajmują się tworzeniem mini projektu związanego z szeroko pojętą modą. Śledzą zmiany w ubiorze od lat 20 do 90 ubiegłego wieku, a także próbują odpowiedzieć na pytanie, czy jest moda i do czego prowadzi. Na zajęciach wykorzystywane jest słownictwo związane z przemysłem odzieżowym, a także ekologią, podróżami, zdrowym stylem życia.ROK SZKOLNY 2009/2010


1. Unser Leben - unsere Stadt – projekt bilateralny ze szkołą Theodor-Haubach-Oberschule w Berlinie.


Nasi uczniowie piszą proste listy powitalne,
przygotowują prezentacje mulimedialne na temat miasta i jego okolic,
tworzą kalendarz adwentowy
i przygotowują informacje dla szkoły partnerskiej na temat naszych zwyczajów i obrządów świątecznych.
W maju planowana jest wycieczka kulturoznawcza do Berlina, połączona ze spotkaniem współpracujących ze sobą uczniów w berlińskiej szkole.
http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/label/etw_certificate_16524_en.pdf2. Christmas cards – projekt multilateralny ze szkołami we Francji, Irlandii, Grecji, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji, Niemiec, Bługarii, na Litwie i Łotwie.

Polega na przesyłaniu i wymianie wirtualnych kartek bożonarodzeniowych.
Ponadto na stronie projektu zamieszczone będą krótkie informacje dotyczące obchodzenia Świąt Bożegonarodzenia w ww krajach.
http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/label/etw_certificate_19993_en.pdf