Do czego mamy prawo?
Dodane przez Lilka dnia 14-05-2009 12:44:53
Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jest kimś wyjątkowym, ważnym i niepowtarzalnym, nie zawsze jednak wie, w jaki sposób to nazwać i wypowiedzieć.

Jeżeli mamy szczęście żyć w kochającej się rodzinie nasze poczucie godności i podmiotowości jest czymś naturalnym i nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej.
Nasi rodzice i opiekunowie zdają sobie sprawę, że nie jesteśmy jeszcze w pełni dojrzali, stąd mamy szczególne prawa, wśród których możemy wyróżnić :
• prawo do życia i rozwoju
• prawo do posiadania stanu cywilnego
• prawo do uzyskania obywatelstwa
• prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,
• prawo do wolności religii i przekonań
• prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
• wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa
• wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15)
• zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka
Prawa socjalne:
• prawo do zabezpieczenia socjalnego
• prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
• prawo do odpowiedniego standardu życia
• prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,
Prawa kulturalne:
• prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna),
• prawo do zmienności swych praw
• prawo do korzystania z dóbr kultury,
• prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych
Prawa polityczne:
• prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych
• prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju

Wszystkie te prawa zabezpieczają odpowiednie, szczegółowe zapisy, które stanowią rozwinięcie najważniejszych aktów prawnych odnoszących się do dzieci.

Akty prawne:
Konwencja o Prawach Dziecka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka