Obszary pracy biblioteki
Dodane przez Lilka dnia 04-03-2009 12:49:55
Gromadzenie zbiorów:.
• uaktualnianie księgozbioru (szczególnego uaktualnienia wymaga literatura popularnonaukowa, literatura piękna dla młodzieży oraz niektóre tytuły lektur)

Gromadzenie w bibliotece:
• aktualnych informatorów RODN „WOM” i „SOD” o formach doskonalenia dla nauczycieli
• wydawnictw informacyjnych MEN, np.: Biblioteczka wychowawcy
• dokumentów regulujących pracę szkoły
• ofert wydawnictw, biur podróży, instytucji kulturalnych

Gromadzenie w bibliotece prac nauczycieli:
• scenariuszy ciekawych lekcji, np. lekcji otwartych
• scenariuszy uroczystości szkolnych
• publikacji
• scenariuszy konkursów szkolnych i międzyszkolnych
• testów kompetencji z poszczególnych przedmiotów
• ciekawych referatów
• ankiet

Gromadzenie w bibliotece prac uczniów:
• albumów tematycznych (m. in. patronka szkoły, wybór zawodu, Częstochowa, Unia Europejska, sławni wynazcy i wynalazki, Jura Krakowsko- Częstochowska)
• prac literackich
• prac plastycznych


Zadnia zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego mówią o przygotowaniu ucznia do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł w ramach niemal wszystkich przedmiotów:
• poznania różnych dokumentów zgromadzonych w bibliotece,
• samodzielnego wyszukiwania informacji,
• poznania technik pracy umysłowej związanych z szybkim czytaniem.

Opieka merytoryczna nad stroną internetową szkoły : www.g11.ids.czest.pl