Szkolne Koło Europejskie
Dodane przez Lilka dnia 07-10-2008 13:21:36
W roku 2002 wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów
oraz mając na uwadze obecne wydarzenia polityczne,
a także potrzebę rozwijania wśród młodzieży poczucia jedności z Europą, tolerancji w zakresie różnych kultur
oraz umiejętności pracy w zespole na terenie naszego gimnazjum powstał Szkolny Klub Europejski.

Opiekę sprawuje nad nim nauczyciel historii i wos-u – Beata Domańska.
Co zrobiliśmy, co robimy? - czyli nasze działania.


• Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat Finlandii
dla uczestników realizowanego w naszej szkole programu „The Image of the Other” - wymiany korespondencji ze szkołą w Finlandii.

• Udział w Międzyszkolnym Konkursie „ Europa w mojej dzielnicy” organizowanym przez Akademię Polonijną w Częstochowie – II miejsce Bartka Głowackiego (2007).

Realizacja projektów: „Tradycje Bożego Narodzenia w Europie” i „Kino europejskie” ( 2006/2007).

• Cotygodniowe spotkania, mające na celu przybliżenie szeroko rozumianej problematyki europejskiej.

• Przeprowadzaliśmy akcję charytatywną na rzecz dzieci afrykańskich pod patronatem UNESCO (2007).

• Pomoc w organizacji Pikniku Europejskiego w SP nr 11 ( 2007).

Organizujemy liczne konkursy o tematyce europejskiej :
Szkolny Konkurs Wiedzy o UE
Konkurs na album „ Autostopem po Europie” „
7- dni – Konkurs na najlepiej prowadzony dzienniczek aktualnych wydarzeń
Konkurs na album „ 1 rok w UE”

• Poszerzamy wiedzę i umiejętności uczniów poprzez uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach takich jak np.:
Dzień szwedzki” w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych,
czy Europejska debata publiczna – „Znaczenie chrześcijaństwa w procesie integracji Europy” w Urzędzie Miasta Częstochowy.

• Uczestnictwo młodzieży naszego gimnazjum w ogólnopolskiej internetowej akcji „Petycja do Prezydenta RP w sprawie globalizacji” ( XI 2005 ).

• Udział w ogólnopolskim konkursie na młodzieżowe logo Polski oraz w plebiscycie „A to Polska właśnie!”.

• Opracowaliśmy i przeprowadziliśmy ankiety wśród mieszkańców Gnaszyna.
W 2004 r. była to ankieta „Sympatie – Antypatie - Stereotypy”, a w 2007r. „Co wiemy o Europie?”.

• Opiekujemy się tablicą informacyjną SzKE.

• Założyliśmy kronikę klubu.

• Wydawaliśmy gazetkę SzKE Gimnazjum nr 11 – Europress ( 2002-2004).

• Zaangażowaliśmy gimnazjalistów do udziału w międzynarodowej akcji jednoczenia z cierpiącymi głód - „ Biała Bransoletka” ( XI 2005 ).

AKCJA „ MOJA POLSKA”- udział w akcji prowadzonej z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP.

• Włączyliśmy młodzież w ogólnopolską akcję „Moja szkoła w UE” ( od I edycji, obecnie realizujemy VI edycję pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe Europy”).

• Zaangażowaliśmy uczniów całej szkoły do udziału w ogólnopolskim młodzieżowym referendum -„Młodzi Głosują” oraz „Prareferendum internetowym” ( V 2003 ) oraz w ogólnopolskich młodzieżowych prawyborach prezydenckich – „Młodzi Głosują” ( X 2005).

• Corocznie współorganizujemy „ Dzień europejski” w naszej szkole.

• Aktywnie uczestniczyliśmy w międzynarodowej akcji „ Global Action Week – Każde dziecko potrzebuje nauczyciela” ( IV 2006 ).

• Włączyliśmy się w realizację światowego projektu Tydzień Edukacji Globalnej propagującego Milenijne Cele Rozwoju ONZ ( XI 2005 ).

• Opracowaliśmy scenariusz, wykonaliśmy scenografię i rekwizyty oraz przeprowadziliśmy „Lekcję o Unii Europejskiej” dla klas I-III Szkoły Podstawowej nr 11 ( VI 2005 ).

Realizowaliśmy we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie projekty:
„ Młodzi w Europie”, „
Młodzi Głosują”, „
Młodzi przeciw korupcji” tu: mini-sondaż opinii publicznej naszej dzielnicy – „Co na temat korupcji sądzą mieszkańcy Gnaszyna?”(2007)
szkolny konkurs na plakat pt. „Korupcji stop”(2004/2005)
projekt „Dekalog Gimnazjalisty” (2006)
zajęcia o korupcji dla dzieci z klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie prowadzone przez członków SzKE.(2006)
Zajęcia miały formę zabawy, dzieci brały aktywny udział w „ programie telewizyjnym” podczas, którego nie tylko oglądały scenki o tematyce antykorupcyjnej,
ale miały okazję wyrazić własne opinie.
Lekcja, którą pięciokrotnie przeprowadziliśmy 29 maja zgodnie z oświeceniowym hasłem „ uczyć bawiąc” wiele nauczyła zarówno aktorów, jak i widzów.

• Współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie
,
w ramach której młodzież naszego klubu na zaproszenie RCIE uczestniczyła w uroczystościach i imprezach o charakterze europejskim m.in. w:
uroczystości wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. przed budynkiem Collegium-Notre Dame Akademii Polonijnej w Częstochowie 18 maja 2004r.,
w VII Dorocznym Wykładzie im. S. Korbońskiego w Akademii Polonijnej pt. „Wkład Polski w badania kosmiczne”, czy „Dniu kultury arabskiej”.

„Ty też możesz być św. Mikołajem”
Akcja mająca na celu integrację gimnazjalistów i uczniów klas 1-3 SP nr 11,
poprzez rozdawanie ufundowanych przez starszych kolegów słodkich mikołajkowych upominków;
połączona z zabawami, quizami i popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci - „Nowe przygody Mikołajka” tom 2 - R. Goscinny, J.J. Sempe (2007).

• Współorganizowaliśmy „Turniej Mitologiczny klas 5” (2007, 2008)