Wybór szkoły
Dodane przez Lilka dnia 06-05-2008 11:51:26
Przed decyzją wyboru szkoły


I. Prawidłowy wybór szkoły ponadgimnazjalnej sprawi, że uczeń:

• zdobędzie umiejętności i wiedzę na miarę własnych możliwości;
• realizować będziecie swoje plany i marzenia.

II. Kto może pomóc w podjęciu decyzji?

• najbliżsi - rodzice, rodzeństwo, inni członkowie rodziny,
• nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny,
• pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznej;
• koledzy, przyjaciele.

III. Aby podjąć jak najbardziej trafną decyzję dotyczącą własnej przyszłości, należy:

dobrze poznać samego siebie (co lubię robić?, co umiem robić najlepiej?, jaki jestem ? - charakter, osobowość)
zdobyć jak najwięcej informacji o szkołach (po gimnazjum) w swoim mieście;
zdobyć informację o obowiązujących egzaminach, rozmowach kwalifikacyjnych, testach sprawdzających, dokumentach (uczniowie powinni umieć zredagować podanie, napisać życiorys, objaśnić skrót CV stosowany w ogłoszeniach prasowych dotyczących zatrudnienia oraz co to jest list motywacyjny) oraz zaświadczeniach.

IV. Omówienie podstawowych czynników, które należy brać pod uwagę podejmując decyzję zawodową:

wyniki w nauce, własne możliwości intelektualne (czy lubię się uczyć?, jakich przedmiotów uczę się łatwiej?),
zainteresowania (jak spędzam wolny czas, jakie czytam czasopisma, książki, jakie programy i filmy oglądam w telewizji, co lubię robić?),
umiejętności (co umiem robić, co robię najlepiej, czy brałem udział w konkursach, zawodach sportowych),
osobowość, charakter (czy lubię współpracować w grupie, czy jestem dokładny, punktualny, odważny, nieśmiały, wytrwały, uparty, itp.),
warunki zdrowotne (przeciwwskazania w wyborze zawodu, przewlekłe choroby, niepełnosprawność).