Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 11 im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzwskiej
Dodane przez Lilka dnia 06-05-2008 11:29:141. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

2. Młodzież zamieszkała poza obwodem szkoły przyjmowana będzie do klasy I według następujących kryteriów:

•Wzorowa lub bardzo dobra ocena zachowania uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

•Bardzo dobre oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język angielski uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

•Sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych każdego szczebla;

•W szczególnej sytuacji, kierując się dobrem dziecka, na prośbę rodziców dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do gimnazjum ucznia osiągającego niższe wyniki w nauce niż w ww. kryteriach (opinia PPP-P, stan zdrowia itp.).