Historia szkoły
Dodane przez Lilka dnia 25-02-2008 13:27:15


Reforma edukacji, wprowadzona w życie 1 września 1999 roku, jako III etap kształcenia, ustaliła naukę w 3-letnim gimnazjum.
W liście z marca 1999 roku do rodziców uczniów klas szkół ponadpodstawowych ówczesny Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. Mirosław Handke następująco przedstawił założenia pracy gimnazjum:

"...Gimnazjum jest jednym z istotnych elementów reformy, ma być szkołą mądrą, dobrą, przyjazną dzieciom i rodzicom. Szkołą na miarę XXI wieku, szkołą, która przygotowuje dzieci do dalszej nauki, do dalszej pracy zawodowej, do odpowiedzialnego dorosłego życia..."

Gimnazjum nr 11 rozpoczęło działalność z dniem 1 września 1999 r. W trzech klasach pierwszych naukę rozpoczęło 60 uczniów. Grono pedagogiczne liczyło 14 osób.

W roku szkolnym 2013/2014 w siedmiu oddziałach uczy się 194 uczniów. W szkole pracuje 24 ambitnych, twórczych i doświadczonych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach.

Pierwszym dyrektorem szkoły została pani mgr Barbara Janicka, która pełniła tę funkcję do roku szkolnego 2006/2007.
Od września 2007 roku dyrektorem szkoły jest pani mgr Magdalena Kałużna.

W roku szkolnym 2002/2003 Gimnazjum nr 11 brało udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Decyzją komisji z dnia 10 października 2003 roku Gimnazjum nr 11 otrzymało tytuł "Szkoły z klasą".

W roku szkolnym 2005/06 szkoła uczestniczyła w akcji „Nauczyciel z klasą” prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Tytuł „Nauczyciela z klasą” otrzymały panie: Anna Banasik, Beata Domańska, Anna Dyndał i Małgorzata Komorowska.

11 maja 2005 r. szkoła otrzymała imię wybitnej polskiej poetki Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

Od roku 2005 szkoła jest organizatorem i gospodarzem, początkowo międzyszkolnego, a od roku 2008 Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego "Skrzydlate słowa". Poezja Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej.
W roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu.


Od roku szkolnego 2010/2011 Gimnazjum nr 11 organizuje Powiatowy Konkurs Krajoznawczy dla Uczniów Gimnazjów. Dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy krajów niemieckojęzycznych - wybitni Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. Temat wiodący tegorocznej edycji: Znani sportowcy.


Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę, co zapewnia uczniom komfort psychiczny oraz możliwość osiągania lepszych wyników w nauce.