O szkole
Dodane przez Lilka dnia 04-03-2008 11:36:09

Gimnazjum nr 11 mieści się przy ulicy Festynowej 24, w dzielnicy Gnaszyn. Posiada osiem sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, stołówkę. W roku szkolnym 2016/2017 w 6 oddziałach uczy się 146 uczniów.

Swoim uczniom szkoła zapewnia:
• Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, wyrównawcze i rewalidacyjne
• Stosowanie różnorodnych, nowoczesnych metod i technik nauczania
• Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszej nauki przez prowadzenie orientacji zawodowej i szkolnej
• Warsztaty integracyjne, zajęcia profilaktyczne w ramach programów przeciwdziałania patologiom społecznym
• Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
• Możliwość realizacji własnych pomysłów w pracach organizacji młodzieżowych (Samorząd Szkolny, PCK, LOP, Klub Europejski, Klub Mediatora, Szkolne Koło Wolontariatu)
• Organizację wycieczek i "zielonych szkół"
• Naukę języków obcych (język angielski i niemiecki)

W ramach zajęć pozalekcyjnych działa: Szkolne Koło Sportowe, koło teatralne, koło muzyczne, koło plastyczne, koło historyczne, koło geograficzne, koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego, koło miłośników regionu.

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce:
• Udział w zajęciach zespołów wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów oraz opiekunów świetlicy szkolnej
• Diagnozowanie potrzeb dziecka poprzez kierowanie na badania psychologiczno- pedagogiczne w poradni oraz realizowanie zaleceń przez nauczycieli
• Zajęcia dla dzieci z dysortografią „Ortografitti” prowadzone przez pedagoga szkolnego i wychowawcę świetlicy
• Dostosowanie wymagań do poziomu i umiejętności ucznia
• Realizację projektów edukacyjnych